JANWILLEM

PENSIOEN

Denken dat we door de afspraken in het Nationaal Pensioenakkoord van juni vorig jaar nu uit de problemen zijn, is iets te eenvoudig gedacht. De afspraken moeten verder uitgewerkt worden in wet- en regelgeving. Dat moet door het parlement heen. En dan is het hopelijk in 2023, idealiter, zonder al te veel vertraging, zover dat we kunnen invaren in het nieuwe pensioenstelsel. Maar, het is nog geen 2023 en er kunnen beren op de weg komen. De verkiezingen van 2021 en het door een nieuwe regering af te spreken regeerakkoord doorkruisen wellicht de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenregelingen blijven ondertussen onder druk staan. Neem nu Pensioenfonds PGB. In de jaren tien stapten veel bedrijven in de industrie naar dit fonds over. De premie bleef daar, op enkele relatief kleine opslagen na, beheerst. Voor iedereen mooi, want je was niet meer kwijt. Maar op dit moment is die premie door de lage rente niet meer kostendekkend. PGB had het liefst vanaf 2020 de premie 2 procentpunt laten stijgen, maar doet dit eerst vanaf 2021. Maar dan wel meteen met de dan benodigde 4 procentpunt. In 2022 komt er dan weer 2 bij en als de rente zo laag blijft in 2023 ook. Een stevige stijging. PGB is niet uniek met deze premiedruk.

Zolang de wet- en regelgeving rond het Nationaal Pensioenakkoord nog niet voor 100 procent rond is, hebben we maar te dealen met deze premiedruk. Om je aanspraken goed op orde te houden, moeten de cao-partijen in de diverse pensioenregelingen afspreken wie wat bijdraagt aan de extra premie. Anders verslechteren je pensioenaanspraken en dat is zeer ongewenst! Ga dus na of je in jouw pensioenregeling ook last hebt van dergelijke premiedruk en zorg er met de andere leden en de vakbondsbestuurder voor dat je aanspraken goed in stand blijven. janwillem.compaijen@fnv.nl