ARBEIDSVOORWAARDEN

GENERATIEPACT BIJ YARA

Oudere werknemers werken korter, in ruil voor komst nieuwe jonge collega’s

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Bert Janssen

Sjaak de Graaf

‘EEN VAN DE DAGEN WORDT MIJN OPADAG’

Bij kunstmestproducent Yara in Vlaardingen en Sluiskil kunnen werknemers van 60 jaar en ouder vanaf begin 2021 deelnemen aan een generatiepact. Hierdoor werken ze korter tegen grotendeels hetzelfde salaris en met behoud van hun pensioenopbouw. Met het geld dat hiermee vrijkomt kan Yara jonge mensen aannemen en opleiden tot operator.

De afspraak om te komen tot een generatiepact was onderdeel van de cao-onderhandelingen in 2018. Vervolgens is een werkgroep van werknemers en leden van de directie er twee jaar mee aan de slag gegaan. Een van die werknemers is Sjaak de Graaf, FNV-kaderlid bij Yara in Vlaardingen. ‘Yara heeft de komende tijd diverse nieuwe operators nodig. Iemand hiervoor opleiden duurt zo’n vier tot vijf jaar. Daarnaast zijn er diverse werknemers rond de zestig die zich afvragen hoe ze gezond hun pensioen halen, zeker als ze in ploegen werken. De oplossing is dat de oudere werknemers korter gaan werken, iets minder verdienen maar wel hun volledige pensioenopbouw behouden. Dat levert hun een meer ontspannen baan op, terwijl de werkgever toch hun ervaring in zijn bedrijf houdt. En hij kan nieuwe mensen aannemen.’

OPADAG

Werknemers van 60 jaar en ouder bij Yara kunnen vanaf begin 2021 kiezen uit twee mogelijkheden. Of ze gaan 80 procent werken, tegen 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw. Of 60 procent werken, 80 procent inkomen en 100 procent pensioenopbouw. Sjaak de Graaf: ‘De tweede optie is erbij gekomen omdat er enkele mensen waren die minder wilden werken dan 80 procent, de variant die bij een generatiepact vaak gebruikelijk is. Ik ben 64 en ga zelf ook meedoen. Eerst ging ik voor 80-90-100, maar heb nu toch 60-80-100 gekozen. De reden: ik ben sinds kort opa geworden. Omdat ik in de dagdienst werk betekent 60 procent voor mij drie werkdagen per week. Een van de vrije dagen wordt de opadag, voor de ander ga ik nog een mooie bestemming bedenken.’

EIGEN AFWEGING

Werknemers kunnen gedurende vijf jaar aan het generatiepact deelnemen. Als ze daar vanaf hun zestigste mee beginnen eindigt het generatiepact dus voordat ze met pensioen gaan. Moeten ze daarna tot hun pensioendatum weer volledig aan de slag? Sjaak: ‘Daar hebben we uiteraard over nagedacht. We hebben nu vijf jaar afgesproken voor het generatiepact, omdat we willen aantonen dat het überhaupt werkt. Wellicht zijn de ervaringen zo goed dat we over een paar jaar in nieuwe onderhandelingen met de werkgever tot een uitbreiding komen. Mocht dat niet lukken, dan kunnen werknemers vanaf 65 jaar de resterende tijd wellicht parttime gaan werken. Iedereen zal daarin een eigen afweging moeten maken.’ Uiteraard geldt het generatiepact ook voor werknemers in de ploegendiensten. Voor hen is een nieuw planningsysteem bedacht, zodat ze in overleg hun vrije tijd kunnen inroosteren. Ook zijn er afspraken gemaakt voor verruimde ‘blok- en glijtijden’ in de dagdienst. Sjaak: ‘Hierdoor kunnen jonge werknemers iets later beginnen of iets eerder ophouden, zodat ze hun kinderen naar school kunnen brengen of ophalen.’

GEZONDHEID

Verder zijn er afspraken gemaakt over de bezetting per afdeling en de planning van de roosters. En wordt er aandacht besteed aan gezondheid. FNV-bestuurder Celil Çoban: ‘Want Fit over de Finish gaat uiteraard niet alleen over korter werken voor ouderen of een betere planning, maar ook over meer bewegen en over de promotie van gezonde voeding in de kantine. De werkgroep die zich hiermee bezighield heeft goed werk afgeleverd. Compliment aan onze FNV-kaderleden in de werkgroep. Op het resultaat dat er nu ligt kan iedereen trots op zijn.’

SUCCESVOL

Yara heeft twee productielocaties in Nederland: in Sluiskil (700 werknemers) en Vlaardingen (90 werknemers). Het generatiepact en de andere afspraken hebben dus de meeste gevolgen voor de fabriek in Sluiskil. Daarom was namens de werkgever de HR servicemanager in Sluiskil, Johan van den Hende, bij de gesprekken betrokken. ‘In de media wordt veel gesproken over duurzame inzetbaarheid, maar weinig bedrijven hebben dit al concreet uitgewerkt. Met de werkgroep zijn we erin geslaagd een model te ontwerpen om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te verbeteren. De invoering start vanaf 1 januari en zal de nodige tijd in beslag nemen. Het vertrouwen en de wil om te slagen is bij iedereen sterk aanwezig, dus ook dit gaan we succesvol afronden.’

‘OP DIT RESULTAAT KAN IEDEREEN TROTS ZIJN’

Deel deze pagina