COLUMN

MARIKE SCHRIJFT

Marike Schooneveldt is adviseur veilig en gezond werk voor de sector Industrie & Agrarisch.

DRIEDUIZEND DODEN

Jaarlijks overlijden er in Nederland drieduizend werknemers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat is voor de FNV onacceptabel.

Om hieraan wat te doen, is het goed dat dat op 1 juli het Landelijk expertisecentrum stoffen gerelateerde beroepsziekten (LEXCES) van start gaat. Inmiddels is er een voorlopige lijst opgesteld van vijftien ernstige beroepsziekten veroorzaakt door gevaarlijke stoffen. Later dit jaar moet ook de regeling van start gaan voor financiële steun aan werknemers die hierdoor ziek zijn geworden. Als FNV zijn we hier blij mee, maar deze regeling mag wat ons betreft snel uitgebreid worden.

Financiële steun voor slachtoffers van een beroepsziekte is niet meer dan rechtvaardig, maar eigenlijk zou het zo ver niet moeten komen. Je moet op je werk niet aan gevaarlijke stoffen blootgesteld worden. Daarom blijven we ons inzetten in het voorkomen ervan, want genezing is vaak niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld om een verbod te krijgen op het gebruik van glyfosaat, waarover eind dit jaar in Europa een besluit genomen wordt. De FNV maakt zich hiervoor al jaren sterk.

Verder wil de FNV dat adviezen van de Gezondheidsraad bij kankerverwekkende stoffen direct worden overgenomen als wettelijke grenswaarde. De Arbeidsinspectie kan en moet dan controleren of iedereen zich eraan houdt. Laat de bedrijven maar aantonen dat ze hun registratie op orde hebben door hun gegevens op te sturen naar de Arbeidsinspectie. Ook moet de Arbeidsinspectie meer controleren in de bedrijven of die er alles aan doen om de werknemers te beschermen.

Weet jij welke gevaarlijke stoffen er op jouw werk aanwezig zijn? Houdt je werkgever hier een registratie van bij? Dit zou wel moeten, maar gebeurt te vaak nog niet. Drieduizend doden door gevaarlijke stoffen op het werk. Dat zijn er veel te veel. Dat vraagt om keiharde maatregelen tegen werkgevers die de regels niet zo nauw nemen.

Deel deze pagina