VERKIEZINGEN

Meeste politieke partijen voor afschaffing doorbetaling tweede jaar ziekteverzuim

‘LINKS MOET ZICH DIEP SCHAMEN’

Tekst Adrie Boxmeer Beeld iStock

'NA 30 JAAR ZWAAR WERK IS SPRAKE VAN FYSIEKE SLIJTAGE'

Hoe denken de politieke partijen over de loondoorbetaling tijdens het tweede ziektejaar? De FNV zocht het op in alle verkiezings­programma’s. Een ontnuchterende conclusie: de meeste partijen willen dit tweede jaar afschaffen. Zelfs de SP en de PvdA, alhoewel die wel vinden dat er een andere regeling voor in de plaats moet komen.

Paul van den Boom, adviseur sociale zekerheid bij de FNV: ‘De twee jaar loondoorbetaling bij ziekte staat in veel verkiezingsprogramma’s weer ter discussie. Veel partijen verwijzen naar het advies van de commissie-Borstlap dat in januari 2020 verscheen. Die commissie deed diverse voorstellen om de arbeidsmarkt te hervormen. Een van de voorstellen was om loondoorbetaling bij ziekteverzuim in het tweede jaar af te schaffen.’

SCHATKIST

Veel politieke partijen blijken wel iets te zien in het voorstel. Paul van den Boom: ‘Zo wil de VVD dat kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers dat tweede jaar niet meer hoeven te betalen. De VVD zit een beetje in een spagaat, want de grotere bedrijven willen eigenlijk niet dat er iets verandert rond het ziekteverzuim. Het zijn met name de ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf die het tweede jaar willen afschaffen. D66 zit op dezelfde lijn als de VVD, terwijl het CDA voor alle bedrijven terug wil naar één jaar.’ Wie nu verwacht dat de linkse partijen voor behoud van loondoorbetaling in het tweede jaar ziekteverzuim zijn, komt bedrogen uit. Van den Boom: ‘Ook de SP en de PvdA vinden dat er iets moeten gebeuren aan het tweede jaar. Maar ze willen dan wel dat er een goede collectieve voorziening komt die loondoorbetaling in het tweede jaar regelt. Dus dan betaalt de individuele werkgever het niet meer, maar alle werkgevers bij elkaar.’

GEEN PRIKKEL MEER

De FNV is hier niet voor. Van den Boom: ‘Twee jaar loondoorbetaling bij ziekte geeft zieke werknemers inkomenszekerheid. En misschien nog wel belangrijker, het is een prikkel voor werkgevers om te investeren in re-integratie. Want bijna alle mensen die ziek worden gaan ergens in de eerste twee jaar van de ziekte weer aan het werk. Alleen wie echt niet meer kan werken komt na twee jaar in de WIA. Als je de periode van loondoorbetaling verkort, zal de instroom in de WIA of de WW alleen maar toenemen. Er is dan voor werkgevers geen prikkel meer om er alles aan te doen dat zieke werknemers weer aan de slag gaan.’ Wat vinden werknemers in de industrie van de eventuele afschaffing van doorbetalen van het tweede jaar ziekteverzuim? We kijken niet zonder reden naar de industrie, want deze sector kent na de zorg het hoogste ziekteverzuim. Volgens het CBS kende heel Nederland over 2020 gemiddeld een ziekteverzuim van 4,75 procent, tegen de zorg 6,35 procent en de industrie 6,0 procent.  Gert Bosma, Johan de Vries en Marin Sprenger werken bij kartonproducent Solidus Solutions, met diverse vestigingen in het noorden van het land. Ze zijn naast FNV-kaderlid ook lid van de centrale or van het bedrijf en van de or op de locatie waar ze werken. Ze hebben geen goed woord over voor de plannen van de diverse politieke partijen.

VEEL SLIJTAGE

Maar ze willen eerst iets anders zeggen. ‘Dat gemiddelde van 6,0 procent ziekteverzuim in de industrie over 2020 is inderdaad maar een gemiddelde. Want bij Solidus Solutions ligt dat veel hoger. Vaak rond de 10 procent, met zelfs uitschieters naar 12 en 13 procent. De laatste jaren lag het in ieder geval nooit onder de 10 procent. Dat komt omdat er relatief veel oudere werknemers werken. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 50. Ook werken de mensen hier vaak al heel lang. Dan mogen tegenwoordig de arbeidsomstandigheden door automatisering minder belastend zijn, vroeger hebben deze mensen toch vaak zwaar moeten tillen. Na een dienstverband van dertig jaar is er doorgaans sprake van veel slijtage: pijn aan gewrichten, schouders, ellebogen, artrose.’

DIEP SCHAMEN

‘Afschaffing van doorbetaling van het tweede ziektejaar zou schandalig zijn. Dan heb je 30 tot 35 jaar bij dezelfde baas gewerkt, krijg je mankementen en word je al na een jaar in een arbeidsongeschiktheidsuitkering gedumpt met grote kans om daarna in de bijstand te belanden. Solidus Solutions houdt zich keurig aan de wet en gaat heel sociaal om met zieke werknemers. Maar het gaat erom dat als de wet slechter wordt, dit ten koste gaat van de werknemers. De linkse partijen moeten zich diep en diep schamen. De rechtse partijen willen al jaren het tweede jaar afschaffen. Maar tot nu was er geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Die komt er ook alleen maar als links gaat schuiven.’

'AFSCHAFFING ZOU SCHANDALIG ZIJN'

Deel deze pagina