COLUMN

MARIKE

Marike Schooneveldt is adviseur veilig en gezond werk voor de sector Industrie & Agrarisch.

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN NIEUW KABINET

Al jaren zijn de cijfers rondom beroepsziekten en ongevallen onacceptabel, met jaarlijks ruim 4100 doden door beroepsziekten en zo’n zestig dodelijke ongevallen. En dan heb ik het nog niet eens over alle ernstige ongevallen met blijvend letsel. Denk verder aan incidenten met gevaarlijke stoffen zoals chroom-6. En met de coronapandemie hadden veel mensen op hun werk kans op besmetting, omdat de werkgever onvoldoende maatregelen trof om hen te beschermen. Denk maar aan de uitbraken in de vleessector. Voorkomen is beter dan genezen. Volgende week kun je stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. Daarna treedt er een nieuw kabinet aan. Van de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verlangt de FNV dat alle werkenden goed beschermd worden. Er mag geen onderscheid zijn tussen vaste krachten en flexwerkers. Juridisch gebeurt dat ook niet, maar in de praktijk lopen flexwerkers meer risico op fysieke belasting, doen ze vaker gevaarlijk werk waardoor ze vaker worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Ook kunnen zij doorgaans minder gebruik maken van zorg toegesneden op hun werk. De FNV vindt daarom dat alle werkenden toegang moeten hebben tot de bedrijfs­gezond­heidszorg.

Bij de bedrijfsarts is nog veel winst te boeken. Zo is die vooral bezig met het indammen van ziekteverzuim en komt dan niet toe aan preventieve taken. Daarom moet een nieuw kabinet als het aan de FNV ligt inzetten op het verbeteren van de positie van de bedrijfsarts. De FNV wil veel meer aandacht voor de ondernemingsraad. Een derde van de bedrijven heeft geen medezeggenschapsorgaan, hoewel dit wel verplicht is. Helaas is het niet nakomen van deze verplichting nog niet afdwingbaar. De FNV wil daarom dat de overheid haar rol als toezichthouder nadrukkelijker invult, met heldere wetgeving en stevige handhaving op het gebied van veilig en gezond werken. Maar eerst volgende week stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer.